بسیار هوشمند و کارآمد

پهپاد z

پهپاد z 30

صفحه اصلی < دسته: پهپاد سری Z

برند : EFT 

حجم مخزن30 :  لیتر

فضای اشغالی در حالت باز:774*2541*2435 میلی متر

فضای اشغالی در حالت تاشده:774*684*979 میلی متر

وزن پهپاد بدون باتری:29.8کیلوگرم

باتری مورد استفاده:14S/ 30000 mAh/ 25C

موتور:  KV95 – 11115    

قطر و گام ملخ: 43 inch

عرض پاشش (ارتفاع 1/5 تا 3متر): 4-8 متر

رادار: تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب

دوربین: دارد

پهپاد z

پهپاد z 50

برند :EFT 

حجم مخزن50  لیتر

فضای اشغالی در حالت باز:890*2718*2845 میلی متر

فضای اشغالی در حالت تاشده:890*677*1066 میلی متر

وزن پهپاد بدون باتری:31.5کیلوگرم

باتری مورد استفاده:18S/ 30000 mAh/ 25C

موتور : KV95 – 11122    

قطر و گام ملخ: 43 inch

عرض پاشش (ارتفاع 1/5 تا 3متر): 4-8 متر

رادار:تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب 

دوربین: دارد