رادار ارتفاع

G 630

صفحه اصلی < دسته: بدنه پهپاد

G 630
برند :EFT
ظرفیت مخزن: 30 کیلوگرم / 30لیتر بار
وزن فریم: 11.5 کیلوگرم
وزن برخاست پهپاد: 62.2 کیلوگرم
اندازه در حالت باز:

2692 * 2619* 885 میلی متر
اندازه در حالت بسته:
1192*623*885 میلی متر
فاصله بین دومحور: 2018 میلی متر

رادار مانع

G 620

G 620
برند :EFT
ظرفیت مخزن: ۲۰ کیلوگرم / ۲۰لیتر بار
وزن فریم: 10.85 کیلوگرم
وزن برخاست پهپاد: 51.2 کیلوگرم
اندازه در حالت باز:
2643 * 2569 * 885 میلی متر
اندازه در حالت بسته:
1192*623*885 میلی متر
فاصله بین دومحور:2018 میلی متر

GpsWaypoint

E616

E616
برند :EFT
بدنه هگزاروتور 1۶ لیتری
وزن بدون مخزن: ۷ کیلوگرم
فضای اشغالی در حالت باز:
546*1500*1720 میلی متر
فضای اشغالی در حالت تاشده:
546*956*1073 میلی متر
قطر بازوها: 35 میلیمتر

بدنه E616 پهپاد کشاورزی برند EFT

E610

E610
برند :EFT
بدنه هگزاروتور 10 لیتری
وزن بدون مخزن: 5 کیلوگرم
فضای اشغالی در حالت باز:
500*1308*1496 میلی متر
فضای اشغالی در حالت تاشده:
500*848*945 میلی متر
قطر بازوها: 30 میلیمتر